De stichting Kunst Ruud de Caluwe" is opgericht in oktober 2012. De belangrijkste doelstelling is het bekendmaken en promoten van de kunst van Ruud de Caluwe.

Het bestuur bestaat uit Maria Verweij (voorzitter), Marijke Bruneel   ( penningmeester) en Annemarie van Hest ( secretaris).

De stichting wordt met raad en daad bijgestaan door trawanten.

Tot nu toe heeft de stichting zich voornamelijk bezig gehouden met het digitaliseren van het werk.

De stichting beheert de vernieuwde website.

In de toekomst wil zij een nieuwsbrief opsturen en een club oprichten " Vrienden van de stichting Kunst Ruud de Caluwe".

Raadpleeg hiervoor de mededelingen.

© 2004-2019 Ruud de Caluwe
De afbeeldingen op deze pagina mogen alleen gebruikt worden met goedkeuring van de kunstenaar.