De stichting Kunst Ruud de Caluwe" is opgericht in oktober 2012. RSIN: 852120655

Doelstelling  van de stichting is het inventariseren, het  bekend maken, het exposeren en het restaureren van de kunst van Ruud de Caluwe.

Het bestuur bestaat uit Maria Verweij (voorzitter), Marijke Bruneel   ( penningmeester) en Annemarie van Hest ( secretaris).

De stichting wordt met raad en daad bijgestaan door trawanten.

Jaarlijks zijn er bestuursvergaderingen waarin het formuleren en uitvoeren van korte en lange termijn doelstellingen worden besproken en vastgelegd in het jaarverslag.

Tot nu toe heeft de stichting zich voornamelijk bezig gehouden met het digitaliseren van het werk.

De stichting beheert de vernieuwde website.

Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

In de toekomst wil zij een nieuwsbrief opsturen en een club oprichten " Vrienden van de stichting Kunst Ruud de Caluwe".

Raadpleeg hiervoor de mededelingen.

© 2004-2023 Ruud de Caluwe
De afbeeldingen op deze pagina mogen alleen gebruikt worden met goedkeuring van de kunstenaar.