Interpretatie schilderij in verhaalvorm 8 januari 2015

In de luwte van een vollemaansnacht verschijnt als uit het niets een kosmisch ei.Het dorp in de verte is in diepe rust en onwetend van het wonderbaarlijk gebeuren buiten op het weiland. De dorpbewoners zien dus niet dat het reusachtige ei, beschenen door een vol rode maan, na enkele uren openbreekt. Uit dit ei verschijnt echter geen kuiken maar een volgroeide , jonge vrouw met ravenzwarte haren. De vrouw kijkt rustig om zich heen. Het is duidelijk dat zij weet Wie zij is en ook Waar zij is. Zij weet zelfs waar zij vandaan komt! Terwijl zij in stilte naar de maan kijkt, maakt zij kennis met haar toekomstige Zelf. In het vleesgeworden maanbeeld ervaart zij haar eigen onsterfelijke oerkrachten. De vrouw is zich bewust van de eenheid van het bestaan. Zij is zij die weet.

© 2004-2024 Ruud de Caluwe
De afbeeldingen op deze pagina mogen alleen gebruikt worden met goedkeuring van de kunstenaar.